@AnaToskic je za FemPlatz magazin pisala o (ženskom) pravu na privatnost u kapitalizmu nadzora 👇 femplatz.org/index.php?n70 U svetlu odluke Vrhovnog suda SAD, ovaj tekst je jako važan i poziva na razmatranje prava na privatnost u kontekstu zabrane abortusa 🧵

Jun 25, 2022 · 1:18 PM UTC · Twitter for Android

2
7
4
33
Nedavni slučaj kompanije u SAD koja prodaje svojim klijentima podatke o posetama centrima za planiranje porodice i klinike za abortus) upravo pokazuje da posledice povrede privatnosti, čak i kada nastaju u digitalnom okruženju, mogu biti vrlo konkretne i dalekosežne. ⬇️
1
8
Sa poslovnog aspekta, radi se o perspektivnom tržištu koje se ubrzano razvija – prema nekim procenama, do 2025. godine tzv. femtech tržište može dostići vrednost od oko 50 milijardi dolara. A ono što zapravo generiše taj profit su lični podaci korisnica. ⬇️
1
7
Tipičan primer su aplikacije za praćenje ciklusa, na kojima ne ostavljamo samo tragove o trajanju ili intenzitetu menstruacije, već nekada i o našem psihološkom stanju, seksualnim navikama ili zdravstvenim problemima. A te podatke kompanije [...] ustupaju trećim stranama ⬇️
1
11
Masovnom upotrebom tehnologija naša mogućnost da kontrolišemo privatnu sferu se drastično smanjila [...] Patrijarhalni modeli i odnosi preneli su iz fizičke u online sferu, i dodatno produbili jaz između onih na poziciji moći i onih koji su ranjivi.
1
1
13
Replying to @FemPlatz
Odličan tekst! Hvala @AnaToskic
1
4
Hvala na čitanju. Nadale smo se da neće biti aktuelan :(
2